Yasothon Organic Outlet

#DIGITAL MEDIA

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า แหล่งเพาะปลูก และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธรจัดทำในรูปแบบของวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใน จังหวัดยโสธรเชื่อมโยงไปยังแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย

วิดีทัศน์ได้เชิญนักแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย คือ คุณรถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ และคุณเกตุ ธัญญา รัตนมาลากุล มาเป็นผู้ดำเนินเรื่องราวที่เริ่มต้นจากการที่คนหนึ่งอยากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ต่างจากการเที่ยวแบบเดิมๆ และได้ค้นพบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจ ที่นั้นก็คือจังหวัดยโสธร สถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ แหล่งเพาะปลูกและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากได้ความรู้แล้วระหว่างทางก็มีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพลิดเพลินตลอดวิดีทัศน์นี้

วีดิทัศน์มีการแนะนำช่องทางสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทางออนไลน์ เว็บแอปพลิเคชัน Yasothon Organic Outlet ที่ทีมบริษัทได้จัดทำขึ้น