BOOK PHITSANULOK

#GRAPHIC DESIGN

การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยงของจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำหนังสือท่องเที่ยว, วิดีโอและแอปพลิเคชัน (AR) นำเสนอแนวคิดหนังสือท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่จากหนังสือ ท่องเที่ยวทั่วไป คือ การกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในเล่ม ซึ่งภายในหนังสือมี 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

ความพิเศษของหนังสือท่องเที่ยวที่ได้จัดทำคือ ภายในหนังสือสามารถส่อง AR Book ได้ ตอบโจทย์ความทันสมัยและสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว