G&E Center Silpakorn University

#WEBSITES&MOBILEAPPS

เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเว็บที่ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ให้มีการสมัครสอบได้สะดวกและง่ายขึ้น และใช้สีของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ สีเขียวเวอริเดี้ยน มาปรับใช้การฟอนต์ที่ทันสมัย นอกจากนี้มีเว็บระบบสำหรับแอดมินในการลงข้อมูลและข่าวประกาศต่างๆ ภายในเว็บได้อีกด้วย